บทสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดคาถาบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดพระพิฆเนศแบบสั้น

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

บทสวดพระพิฆเนศ ห้วยขวาง

(ตั้งนะโม 3 จบ)
โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง
พรหมาสะ หะปะตินามะ อาทิกัปเป
สุอาคะโต ปัญจะ ปะทุมังทิสวา
นะโมพุทธายะวันทะนัง โอมอิด พิฆเนศวรอิ
จะมหาพรหมา มหิตทิเดชา สรรพเสน่หา ประสิทธิเม

บทสวดพระพิฆเนศเงินล้าน โชคลาภ ปลดหนี้ (แบบไทย)

โอม พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

บทสวดพระพิฆเนศ ตามวันเกิด

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันจันทร์

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม ดิธีสังคลา ทุศา รับพรัม คริสิรู ดาระนา ซัมบราวัม นะมามิ ชาชินัม โซมา โอม ชามา จันดรายา นะมะฮา โอม ศรี ทวิวรมุข คณะปะตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี ทวิมุข คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันอังคาร

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม ดะระณึ คารูบาฮา ซัมปูยัม วิทดยุท คานธี ซามา ปราพรัม คูมารัม ศักติ ซามา ปราพรัม มังกาลัม ปรานามมายัม ฮามา โอม อัม อัคคารายา นะมะฮา โอม ศรี มหาตรีมุจติ คณะปัตตะเย นะเมฮา โอม ศรี มหาตรีมุขติ คณะปัตตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี ตรีมุข คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันพุธ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม ปรยังคู กาลิคลา ชยานัม รูปินากา ปราติมัม บุดตรัม สุอัมยัม โสอัมยา คุโน ปิตัม ตัม ปุตดรายัม ปรานัมปรายัม ฮามา โอม พลู บุตธยา นะมะฮา โอม ศริ ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี ทวิชา คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม อดราธยา คะยา มะหะยา วีรายัม จันดรา อะทิตตตะยา วีมาดัม สิมะติกาลา ปรานัมมายัม ฮามา โอม รามา รากายะเว นะมะฮา โอม ศรี อุจฉิษฎะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม เดวายา นานะชา สิทธินานะชา กูรูมา กานันชะนา ชานีพรัม พุทติ พลูตรัม พะริหาสะปาติมา โอม กูรูมา กูรูเว นะมะฮา โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี เหรัมภะ คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันศุกร์

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม หิมาคันดา มารินา ราพรัม ดรธยา อานัม ปารานัม กูรูมา สวายา ชากะตา ปราวะ ทารัม ปาลาวากาลัม ปรานัมมายัม ฮามา โอม ชามา ศุกครารายา นะมะฮา โอม ศรี มหา เอกทันตะ คณะปะตะเย นะมะฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี เอกทันตะ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันเสาร์

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม นีลัมชะนา ซามาปราชามา ราวี พูตรารัม ยามา อัคคาราจัม ชาคายา มาราธนา ชามาพลูทยัม ตามะ นะมามิ สานิชาคารัม โอม ชามา ชาไนศุกครารายา นะมะฮา โอม ศรี คณะปัตตะเย นะมะ ฮา

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี สิทธิ คณปติ ยะนะมะฮา

บทสวดพระพิฆเนศ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม จาบาลา คูซุมา สังการาชามา กัสยา เปยัม มหากา ดายูติม ตะโม อะริม ซะราวา ปราประธนัม โอมคาซุม คยา สุรายา ดิวากาคาลัม โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา โอม

บทสวดแบบย่อ : โอม ศรี วีระ คณปติ ยะนะมะฮา