คาถาบูชาพญานาค

คาถาบูชาพญานาค
คาถาบูชาพญานาค (เพื่อขอโชคลาภ)
ตั้งนะโม 3 จบ
อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ นาคี นาคะ
ลาโภ ลาภะ โภคา โภคะ นะมามิหัง ประสิทธิมัง
นะโมพุทธายะ มะอะอุ

คาถาบูชาพญานาค แบบสั้น
ตั้งนะโม ๓ จบ
อะ มุ หะ กะ สุ ภุ นะ ยะ คะ

พญานาค 4 ตระกูล

  1. พญานาคตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลวรรณะสีทอง
  2. พญานาคตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลวรรณะสีเขียว
  3. พญานาคตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลวรรณะสีรุ้ง
  4. พญานาคตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลวรรณะสีดำ