ความเชื่อเรื่อง ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ ราชาแห่งยักษ์ เทพแห่งสมบัติ จตุโลกบาลผู้ปกปักรักษาแห่งเบื้องทิศอุดร

ตามความเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับยักษ์ ที่คนไทยรู้จักกันในนามว่า “ท้าวเวสสุวรรณ” หรือในทางฮินดู คือ “ท้าวกุเวร” ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่จตุมหาราช หรือ จตุโลกบาล เทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกหา หรือสวรรค์ชั้นแรก ที่ใกล้โลกมนุษย์มากที่สุด มีหน้าที่ปกครองบรรดายักษ์ รากษส ครุฑ กินนร กินรี รวมถึง นาค ภูตผี รากษก และเหล่าอมนุษย์ต่างๆ  

นอกจากนี้หลายท่านยังมีความเชื่อว่า องค์ท้าวเวสสุวรรณนั้น มีความเป็นมงคลในด้านโชคลาภ โภคทรัพย์ทั้งหลาย เนื่องด้วยนามของท่านนั้น คือ เวสสะ แปลว่า พ่อค้าและ สุวรรณ แปลว่า ทอง  ซึ่งหมายถึงทรัพย์ทั้งปวงนั่นเอง