หน้าบันพระอุโบสถ

ในบรรดาศิลปะอันมีลวดลายประดับอาคารพุทธศาสนานั้นกล่าวว่า หน้าบันมีบทบาทในการตกแต่งอย่างอลังการที่สุด เพราะหน้าบันคือพื้นที่สามเหลี่ยมหลังคาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งถ้าหากเป็นบ้านทั่วๆไปเรียกว่าหน้าจั่ว แต่หน้าบันนั้นมีขนาดใหญ่กว่า หากเพราะพระอุโบสถก็ดี พระวิหารก็ดีล้วนเป็นอาคารสูงใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน จึงขาดไม่ได้ที่จะต้องตกแต่งด้วยลวดลายให้วิจิตรพิสดาร
.
การสร้างหน้าบันและลวดลายหน้าบันนอกจากสะท้อนความงามแล้วยังจะต้องคำนึงถึงการประสานกลมกลืนกับตัวอื่นๆที่เป็นเครื่องบนหรือส่วนที่เป็นหลังคาของอาคารอีกด้วยตั้งแต่ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ จนถึงบัวหัวเสาเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ความงดงามของหน้าบันเด่นชัดยิ่งขึ้น
.
ช่างศิลป์ไทยได้บรรจงสร้างขึ้นด้วยความเชื่อและศรัทธาสะท้อนให้เห็นค่านิยมด้านศิลปะและค่านิยมของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี


เพิ่มเพื่อน