สัปทนเหล็ก เหนือเศียรพระ

สัปทนเหล็ก เหนือเศียรพระ ทนแดด ทนฝน คงทนถาวร​ เป็นมงคลบารมี ควรคู่แก่การถวายบูชา องค์พระพุทธรูป องค์เทพ แข็งแรงทนทาน มหาบารมีสูงสุดแก่ผู้ถวาย

สัปทนเหล็ก Ø40cm เหล็กØ1.5นิ้ว ราคา 9,900 บาท
สัปทนเหล็ก Ø60cm เหล็กØ1.5นิ้ว ราคา 13,900 บาท
สัปทนเหล็ก Ø80cm เหล็กØ1.5นิ้ว ราคา 14,900 บาท
สัปทนเหล็ก Ø100cm เหล็กØ1.5นิ้ว ราคา 16,900 บาท
สัปทนเหล็ก Ø120cm เหล็กØ 2นิ้ว ราคา 19,900 บาท
สัปทนเหล็ก Ø150cm เหล็กØ 3นิ้ว ราคา 39,000 บาท
สัปทนเหล็ก Ø160cm เหล็กØ 3นิ้ว ราคา 40,000 บาท
สัปทนเหล็ก Ø200cm เหล็กØ 4นิ้ว ราคา 65,000 บาท
เพิ่มเพื่อน