ฉัตรเหล็ก เหนือเศียรพระประธาน

ฉัตรเหล็กเหนือเศียรพระ ทนแดด ทนฝน คงทนถาวร​ เป็นมงคลบารมี ควรคู่แก่การถวายบูชา องค์พระพุทธรูป องค์เทพ แข็งแรงทนทาน มหาบารมีสูงสุดแก่ผู้ถวาย
ฉัตรเหล็ก3ชั้น Ø80cm ราคา 20,000 บาท
ฉัตรเหล็ก3ชั้น Ø100cm ราคา 22,000 บาท
ฉัตรเหล็ก3ชั้น Ø120cm ราคา 25,000 บาท
ฉัตรเหล็ก3ชั้น Ø150cm ราคา 29,000 บาท
.
ฉัตรเหล็ก5ชั้น Ø80cm ราคา 25,000 บาท
ฉัตรเหล็ก5ชั้น Ø100cm ราคา 30,000 บาท
ฉัตรเหล็ก5ชั้น Ø120cm ราคา 35,000 บาท
ฉัตรเหล็ก5ชั้น Ø150cm ราคา 40,000 บาท
.
ฉัตรเหล็ก7ชั้น Ø80cm ราคา 30,000 บาท
ฉัตรเหล็ก7ชั้น Ø100cm ราคา 33,000 บาท
ฉัตรเหล็ก7ชั้น Ø120cm ราคา 38,000 บาท
ฉัตรเหล็ก7ชั้น Ø150cm ราคา 42,000 บาท
.
ฉัตรเหล็ก9ชั้น Ø80cm ราคา 40,000 บาท
ฉัตรเหล็ก9ชั้น Ø100cm ราคา 45,000 บาท
ฉัตรเหล็ก9ชั้น Ø120cm ราคา 50,000 บาท
ฉัตรเหล็ก9ชั้น Ø150cm ราคา 55,000 บาท

เพิ่มเพื่อน