ฉัตรผ้าเหนือเศียรพระประธาน(ด้านในเป็นโครงเหล็ก)

ผ้าต่วนแต่งดิ้นทอง ภายในเป็นโครงเหล็ก ลงสีกันสนิมอย่างดี

-ฉัตรผ้าเหนือเศียรพระพุทธรูป 5ชั้น Ø80cm(โครงเหล็ก) ราคา 10,000 บาท
-ฉัตรผ้าเหนือเศียรพระพุทธรูป 5ชั้น Ø100cm(โครงเหล็ก) ราคา 12,000 บาท
-ฉัตรผ้าเหนือเศียรพระพุทธรูป 5ชั้น Ø120cm(โครงเหล็ก) ราคา 15,000 บาท
-ฉัตรผ้าเหนือเศียรพระพุทธรูป 5ชั้น Ø150cm(โครงเหล็ก) ราคา 18,000 บาท


เพิ่มเพื่อน