ฉัตรธงผ้าพิเศษ รุ่นทวีทรัพย์

ฉัตรธงผ้าพิเศษ รุ่นทวีทรัพย์ 3ชั้น,5ชั้น,7ชั้น,9ชั้น
✅ผ้าตาดเงินลายข้าวหลามตัดตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ดิ้นทองทุกชั้น
✅แป้นพลาสวูด ทนน้ำ ทนแดด ไม่ขึ้นรา ปลวกไม่กิน
✅ยอดฉัตรไม้สักกลึงแท้
✅เสาถอดเคลื่อนย้ายได้
✅ด้ามฉัตรสูง ไม่รวมยอดไม้สัก (ยอดไม้สักยาว 30 ซม.)
3 ชั้น สูง 1.50 m.(สูงรวมยอดไม้สัก 1.80m)  ต้นละ 1,800 บาท
5 ชั้น สูง 1.80 m.(สูงรวมยอดไม้สัก 2.10m) ต้นละ 2,000 บาท
7 ชั้น สูง 2.10 m.(สูงรวมยอดไม้สัก 2.40m) ต้นละ 2,300 บาท
9 ชั้น สูง 2.40 m.(สูงรวมยอดไม้สัก 2.70m) ต้นละ 2,500 บาท
❌❌ราคานี้ไม่รวมฐานปูน❌❌

เพิ่มเพื่อน