ฉัตรธงผ้าขาวแถบทอง 3,5,7,9 ชั้น

✅เสาเหล็ก 6 หุน ทนทาน แข็งแรง
✅ยอดฉัตรไม้สักกลึง ความยาว 30 ซม.
✅แป้นพลาสวูด ทนน้ำ ทนแดด ไม่ขึ้นรา ปลวกไม่กิน
✅ผ้าขาวมงคลแถบทอง
ฉัตร 3 ชั้น ต้นละ 900 บาท สูงรวมยอด 1.80 m.
ฉัตร 5 ชั้น ต้นละ 1200 บาท สูงรวมยอด 2.10 m.
ฉัตร 7 ช้น ต้นละ 1400บาท สูงรวมยอด 2.40 m.
ฉัตร 9 ชั้น ต้นละ 1600 บาท สูงรวมยอด 2.70 m.
❌❌ราคานี้ไม่รวมฐานปูน❌❌

เพิ่มเพื่อน